Często przystępując do projektowania domu zastanawiamy się, czy nieodzownym elementem projektu jest schemat elektryczny. Odpowiedź wydaje się być oczywista – jest on niezbędny, aby prawidłowo wybudować w pełni użytkowy budynek. W zależności od potrzeb poszczególnych klientów oraz zasobności ich portfela instalacja taka może mieć różną wielkość oraz rozbudowanie poszczególnych funkcji urządzeń. 

Schemat elektryczny a budownictwo jednorodzinne

Każdy z projektów domów jednorodzinnych powinien zawierać uproszczoną dokumentację instalacji elektrycznej, którą stanowi schemat rozdzielnicy głównej lub też jej opis, a także szczegółowe instrukcje odnośnie rozmieszczenia indywidualnych punktów oświetlenia, gniazdek elektrycznych czy podłączeń. Plan instalacji powinien zawierać szczegółowe dane odnośnie spodziewanych pomieszczeń w budynku, rozmieszczenia okien i drzwi, a nawet elementów wyposażenia (jak meble) czy dekoracji. Dzięki temu ustalimy drobiazgowo, w którym miejscu najwłaściwsze będzie ulokowanie punktów oświetlenia czy też zainstalowanie gniazdek elektrycznych. 

Wszelkie tego typu informacje zawarte na schemacie elektrycznym będą nieodzownie potrzebne nie tylko przy pierwotnej budowie budynku, lecz również w przypadku późniejszego remontu bądź modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej.

Zmiany w schemacie elektrycznym

Po zaprojektowaniu takiego schematu najczęściej projekty te w czasie budowy i wykańczania wnętrz są indywidualnie modyfikowane, aby dopasować je do zaplanowanej aranżacji danego wnętrza i jego wyposażenia, co nierzadko prowadzi do wprowadzenia do projektu dodatkowych obwodów lub też rozbudowania aparatury ochronnej oraz sterującej poszczególnymi urządzeniami. 

Projektowanie instalacji powinno być przeprowadzane z udziałem przyszłych użytkowników budynku, gdyż w przeciwnym razie w trakcie budowy będą niezbędne wielorakie przeróbki planów. W efekcie wszystkich tych opracowań powinna być przeprowadzona instalacja przez wykwalifikowanego elektryka, który korzystając ze schematu elektrycznego, podpowie najlepsze rozwiązania odnośnie koniecznych do zakupu elementów montażowych instalacji. 

Pamiętajmy, iż w budownictwie jednorodzinnym rozdzielnica główna prądu, stanowiąca centrum sterująco-zabezpieczające, powinna znajdować się w pobliżu wejścia do mieszkania, w miejscu, które jest łatwo dostępne w przypadku zaistniałej awarii. Wielkość takiej rozdzielnicy w budynku zależna jest od stopnia rozbudowania instalacji elektrycznej w domu i określa, jaka liczba poszczególnych modułów możliwa jest do zainstalowania w takim wnętrzu. Pamiętajmy także, że ważną sprawą jest, by instalację dało się w każdym późniejszym momencie bez problemu rozbudować. Podstawowymi elementami wyposażenia głównej rozdzielnicy prądu są: wyłączniki różnicowo-prądowe, główny wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz indywidualne wyłączniki nadmiarowe dla poszczególnych obwodów w pomieszczeniach. Niezmiernie ważne jest naniesienie na schemat instalacji wyłączników różnicowo-prądowych, które umiejscowione będą dla wybranych obwodów (na przykład obowiązkowo dla łazienek oraz kuchni).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here