Skip to content

Zabieg zgodny z prawem

Opublikowano w Strefa piękna

Dopuszczalność zabiegów z zakresu medycyny estetycznej nie budzi już wątpliwości, coraz więcej osób decyduje się na ingerencje chirurgiczne w swoje ciało. O czym warto pamiętać oddając się w ręce lekarza, na co zwracać uwagę przyjmując nowego pacjenta?Monika Stawińska: Dlaczego udzielenie zgody na zabieg jest tak ważne jeszcze przed jego wykonaniem?

Anna Austen-Palicka: W razie konfliktu zgoda na zabieg z zakresu medycyny estetycznej jest zabezpieczeniem zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Musi być ona udzielona świadomie, czyli po zapoznaniu się pacjenta z przeciwwskazaniami, technikami przeprowadzenia zabiegu, jego alternatywami, możliwymi powikłaniami, kosztami, rezultatem czy terminem następnego zabiegu oraz minimalną liczbą zabiegów, którym powinien się poddać. Zgody musi udzielić w pełni uprawniony do tego podmiot, nie może to np. być osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona.

W medycynie estetycznej wykonuje się zabiegi w celu rekonstrukcji anatomii np. po wypadku lub w przypadku poprawy wyglądu. Jakie są różnice prawne, związane z tymi zabiegami?

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zabiegiem o charakterze leczniczym, w drugim natomiast z zabiegiem w celach czysto estetycznych. Ten podział ma znaczenie w aspekcie prawnym. W odniesieniu do obu rodzajów zabiegów istnieją wymogi, które muszą być spełnione, by zabieg był legalny. W obu wypadkach oprócz poinformowania pacjenta o przewidywanych następstwach i uzyskaniu od niego świadomej zgody na zabieg, wymagane jest również przeprowadzenie zabiegu przez specjalistę z danej dziedziny działającego zgodnie z wymaganiami wiedzy i praktyki medycznej.  Co istotne, przy zabiegu kosmetycznym pacjent powinien zostać poinformowany o wszelkich, nawet mało prawdopodobnych następstwach takiego zabiegu (tzw. poszerzony obowiązek informacyjny). Dodatkowo w przypadku zabiegu o charakterze „upiększającym” niezbędny jest również stosunkowo niski poziom ryzyka dla pacjenta. Innymi słowy ujemne następstwa nie mogą stanowić dużego niebezpieczeństwa dla pacjenta, np. powiększenie piersi nie powinno grozić pacjentowi utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem zdrowia.  Jednak często rozgraniczenie tych zabiegów nie jest łatwe i wymaga zdefiniowania pojęć zdrowia oraz choroby.

Przypuśćmy, że pacjent chce zmienić tylko kształt nosa, jaką ma gwarancję, że efekt finalny jaki osiągnie, będzie zgodny z jego oczekiwaniem?

Właściwie nie ma takiej gwarancji. Efekt może nie być identyczny w każdym przypadku i o tym też pacjent musi zostać poinformowany przed wyrażeniem zgody na zabieg. Umowa o wykonanie tego rodzaju zabiegu jest umową starannego działania, a nie rezultatu. Z tego względu lekarz zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie osiągnie zamierzonego efektu.

Czy lekarz może odmówić zabiegu?

Tak, lekarz nawet powinien odmówić przeprowadzenia zabiegu między innymi w przypadkach, gdy ma wątpliwości co do pełnoletności pacjenta czy legalności celu przeprowadzenia zabiegu (np. zabieg nie może mieć na celu ukrycia tożsamości pacjenta czy zmiany linii papilarnych). Należy również wstrzymać się z realizacją zabiegu, który ma oszpecić. A także gdy lekarz ma problem z otrzymaniem świadomej zgody pacjenta (to np. sytuacje, w których pacjent nie zapoznał się z dokumentacją, czy też nie chce podpisać zgody na zabieg).

Reasumując, jakie wymogi muszą być spełnione, by zabiegi o charakterze leczniczym i „upiększającym” były legalne?

Zabiegi powinny być wykonywane przez wykształconego lekarza o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, powinny być one wykonane dopiero po uzyskaniu skutecznej prawnie, świadomej zgody pacjenta. Lekarz powinien zachować wymagane standardy postępowania z dobrem prawnym, jakim jest zdrowie i życie człowieka. Ponadto w przypadku zabiegu o charakterze „upiększającym” ingerencja powinna cechować się stosunkowo niskim poziomem ryzyka.

Anna Austen-Palicka – radca prawny wpisana na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,  zajmuje się zagadnieniami prawa medycyny. Doradza klinikom medycyny estetycznej oraz pozostałym podmiotom leczniczym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bądź pierwszy! Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *