Skip to content

Dlaczego moje dziecko ma problemy w szkole? – sześć powodów wynikających z wewnętrznej motywacji cz. 2.

Opublikowano w Psychologia

Niestety system szkolnictwa nie pozostawia zbyt wiele miejsca na indywidualne podejście. Edukacja ma swój sztywny schemat, do którego należy się dostosować. Szkoła to forma, do której musi dopasować się każdy uczeń. Jakie są tego efekty? Zależnie od profilu motywacyjnego jedni odnajdą się lepiej, drudzy gorzej.

Pewien zestaw motywatorów jest przecież przez ten system preferowany np. wysokie natężenie motywatorów. Porządek i Honor, niskie natężenie motywatora Niezależność. W szkole obowiązuje plan, którego trzeba przestrzegać. Przed klasą trzeba ustawić się równo, uczestniczyć w wielu aktywnościach grupowych, nie wolno ściągać, nie wolno się spóźniać. Problem pojawia się wtedy, gdy uczeń posiada nie tylko niskie natężenie motywatorów Porządek i Honor, ale na dodatek jego motywacja wewnętrzna opiera się na wysokiej Niezależności i niskich Kontaktach społecznych. W takiej sytuacji każdy dzień w szkole wydaje się męką i opiera się głównie na odliczaniu godzin, które zostały do końca zajęć. W prowadzonych badaniach nad motywacją młodzieży wyróżniono sześć motywatorów o konkretnym natężeniu, które mogą być przyczyną braku sukcesów w szkole.

Skąd biorą się problemy w szkole? Jak pokazują badania, za brakiem osiągnięć nie stoi ani zła wola, ani brak umiejętności. “Mało ambitne dzieci” są wbrew pozorom silnie zmotywowane, ale ich zaangażowanie rzadko znajduje odzwierciedlenie w szkolnej skali ocen.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, co motywuje młodych ludzi, jak rozwijać i profilować zawodowo w oparciu o talenty i motywację wewnętrzną, a także poszerzyć wiedzę o narzędziu Reiss School Motivation Profile, serdecznie zapraszamy na konferencję “Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z talentami”.

Spontaniczność

Wchodzą na zajęcia spóźnieni, niedbale rzucając torbę na ławkę, wyjmują pognieciony kawałek kartki i pytają o długopis, którego kolejny raz zapomnieli spakować. Brzmi znajomo? To oni – uczniowie o niskim natężeniu motywatora Porządek, znani w szkole jako “ci nierozgarnięci”. Zwykle są nieprzygotowani do zajęć i zaczynają kolejną aktywność, zanim skończą poprzednią. Przeważnie zdobywają niższe oceny z powodu niedbałości i niezwracania uwagi na detale. Spontaniczność, która jest przejawem niskiego natężenia motywatora Porządek, ma jednak swoje zalety, ponieważ wiąże się z twórczym podejściem do zadań i elastycznością. Osoby działające w ten sposób wypadają najlepiej w zadaniach nieustrukturalizowanych i środowisku, w którym panuje luźne podejście do pracy. Uczniowie, których cechuje duża spontaniczność, powinni nauczyć się skupienia uwagi na jednej aktywności, kończyć jedno zadanie, a następnie zaczynać drugie. Niektórym z nich może się wydawać, że praca nad wieloma projektami jest czymś imponującym dla nauczycieli, podczas gdy profesorowie załamują ręce nad rozrzuconymi na wszystkie strony działaniami, z których żadne nie może być wykonane dobrze.

Brak odpowiedzialności

Wielu uczniów otrzymuje niskie oceny w szkole przez uchylanie się od obowiązków lub ściąganie. Często dostają uwagi za niewłaściwe zachowanie, nieuczciwość. Tego rodzaju postawa wiąże się z niskim natężeniem motywatora Honor, co może świadczyć o braku przywiązania do zasad, wartości etycznych czy niskiej sumienności. Uczniowie  uzyskujący tego rodzaju wynik są bardziej skoncentrowani na wykorzystywaniu możliwości i okazji, niż na podejściu fair play. Nie widzą nic złego w niedotrzymaniu obietnicy, jeżeli na horyzoncie pojawi się korzystniejsza propozycja. Oportunizm może prowadzić do szybszego osiąganie krótkoterminowych celów, ale na dłuższą metę pociąga za sobą poważne konsekwencje m.in. wykluczenie społeczne czy konflikty z otoczeniem. Uczniowie, dla których przestrzeganie zasad nie jest życiowym priorytetem, mogą potrzebować nauczycieli, którzy narzucają surowe zasady. Powinni zrozumieć, że ich profesorowie i rodzice nie pozwalają w swoim otoczeniu na oszukiwanie i łamanie reguł. Może zdarzyć się tak, że uczniowie o niskim natężeniu Honor będą przestrzegać zasad, ale zdarzy się to tylko wtedy, kiedy będzie się to wiązało z osobistymi korzyściami.

Współzawodnictwo

Mogłoby się wydawać, że w systemie szkolnictwa, którego głównym celem jest porównywanie i selekcja najlepszych, zamiłowanie do rywalizacji będzie przynosić wiele korzyści. Okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. Uczniowie, których motywacja do pracy opiera się na współzawodnictwie, łatwo zmieniają potencjalne przyjaźnie we wrogie relacje. Tego typu postawa wiąże się z agresją i chęcią wyrównywania rachunków. Wysokie natężenie motywatora Rewanż świadczy o skłonności do popadania w konflikty, podczas gdy ujemne wartości wspierają ugodowość i unikanie sporów. Uczniowie, którzy mają wysoką potrzebę współzawodnictwa, wypadają doskonale we wszelkiego rodzaju aktywnościach, które wymagają rywalizacji. Ścieżki kariery, takie jak sport czy biznes, w pełni zaspokajają wysokie natężenie motywatora Rewanż. Mimo to rodzice i nauczyciele powinni uczyć swoich podopiecznych, w jakich sytuacjach  rywalizacja jest wskazana oraz jakie zachowania świadczą o zdrowym współzawodnictwie, a które mogą zamieniać się w nieuzasadnioną agresję w stosunku do koleżanek i kolegów.

Sześć wymienionych wyżej motywatorów rzuca nowe światło na kwestię niskich stopni, braku osiągnięć czy problemów w szkole. Uczniowie, którym zarzuca się lenistwo i brak motywacji, okazują się być silnie wewnętrznie stymulowani. Za pojawiające się trudności nie jest odpowiedzialny brak chęci, lecz brak indywidualnego podejścia do dziecka i jego potrzeb. Uczniowie są zmotywowani, ale nie w obszarach do których przystosowany jest system szkolnictwa.

Jak mierzyć motywację młodzieży?

Reiss Motivation Profile to narzędzie służące do mierzenia motywacji dorosłych, których potrzeby zostały w pełni ukształtowane. Jednak aby skutecznie badać motywację młodzieży, której motywatory nie są jeszcze całkowicie uformowane, niezbędne było stworzenie osobnego kwestionariusza. Reiss School Motivation Profile (RSMP) – profilu motywacyjnego dedykowanego młodzieży w wieku od 14 do 25 lat. Kwestionariusz służy do sprawdzenia, jakie motywatory mogą być źródłem problemów w szkole oraz czym nasze dzieci powinny się kierować, wybierając przyszły zawód, aby w pełni wykorzystać swoje predyspozycje i żyć w zgodzie z własną motywacją wewnętrzną.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, co motywuje młodych ludzi, jak rozwijać i profilować zawodowo w oparciu o talenty i motywację wewnętrzną, a także poszerzyć wiedzę o narzędziu Reiss School Motivation Profile, serdecznie zapraszamy na konferencję “Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z talentami”.

Wiecej informacji >tutaj<
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bądź pierwszy! Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *