Skip to content

Autor: Aleksandra Harasiuk

Aleksandra Harasiuk – zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań związanych z obsługą klienta, prowadząc firmę Good At Service. Stara się blogować o każdym aspekcie obsługi- sprzedaży, komunikacji, technologii na goodatservice.com. Fanka neurobiologii i socjologii oraz polskich przedsiębiorców z lat 20 ubiegłego wieku. W organizacji Pracodawcy Pomorza pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Handlu i Usług, brokera Klastra podmiotów ekonomii społecznej w OWES oraz Przewodniczącej Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka – Kanolda,w ramach której inicjowana jest współpraca pomiędzy uczniami,nauczycielami i przedsiębiorcami w tematach dotyczących przedsiębiorczości. Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do otwarcia własnej firmy bierze udział w pracy komisji, oceniających biznesplany.